Interim management

Vítejte v naší sekci věnované Interim managementu! Rozumíme, že dynamické podnikatelské prostředí vyžaduje okamžité a efektivní reakce na výzvy, které se mohou objevit. Právě proto nabízíme služby Interim Managera – profesionála, který je k dispozici kdykoli a je připraven podpořit vaše podnikání v klíčových okamžicích.

Co znamená Interim Management?

Interim Management je strategie, při které do vaší organizace vstupuje zkušený a vysoce kvalifikovaný manažer na dočasný časový úsek. Jeho úkolem je rychle se seznámit s vašimi cíli a výzvami a následně využít své znalosti a dovednosti k podpoře vaší firmy. Interim manažer spolupracuje s vaším týmem a vedením s cílem dosáhnout stanovených cílů.

Naše Nabídka v oblasti Interim Managementu

Flexibilita:

S naším týmem Interim Managerů získáváte přístup k odborným znalostem a dovednostem bez potřeby dlouhodobého závazku. Poskytujeme manažery na dobu, která nejlépe odpovídá vašim aktuálním potřebám.

Zkušenosti z různých odvětví:

Naši Interim manager disponuje bohatými zkušenostmi z různých oblastí a odvětví. Dokáží rychle adaptovat své znalosti na vaše specifické podmínky a přinést osvědčené postupy.

Strategické řízení

Společně s vámi formuluje a realizuje strategie pro růst, restrukturalizaci nebo změny ve vedení. Naši manažeři mají široký pohled a schopnost dlouhodobého plánování.

Realizace klíčových projektů

Interim management může být optimálním řešením pro náročné projekty, jako jsou implementace nových systémů, restrukturalizace, fúze a akvizice.

Mentoring a rozvoj týmu

Naši Interim manažeři nejen dosahují stanovených cílů, ale také předávají své znalosti a dovednosti vašemu týmu. Tím vytvářejí trvalý pozitivní vliv na vaši organizaci.

Náš tým Interim Managerů je zde, aby vám pomohl vypořádat se s výzvami a dosáhnout úspěchu v rámci rychle se měnícího podnikatelského prostředí. Kontaktujte nás a rádi vám ukážeme, jak můžeme podpořit vaše podnikání.

hlavních typů interim managementu:

 1. Krizový management:
  • Specializuje se na řešení akutních krizí a problémů v organizaci.
  • Manažer se zaměřuje na stabilizaci situace a obnovení normálního chodu firmy.
 2. Transformační management:
  • Zaměřuje se na implementaci strategických a organizačních změn.
  • Často se využívá v situacích, kdy organizace potřebuje restrukturalizaci nebo změnu svého obchodního modelu.
 3. Rozvojový management:
  • Specializuje se na rozvoj nových obchodních projektů, produktů nebo tržních segmentů.
  • Často je zaměřen na podporu růstu a inovací v organizaci.
 4. Krátodobý management:
  • Zaměřuje se na dočasné zlepšení výkonu organizace v krátkodobém horizontu.
  • Může být použit při dočasném nedostatku zkušených vnitřních vůdců.
 5. Zlepšovací management:
  • Specializuje se na identifikaci a implementaci zlepšení procesů a efektivity v organizaci.
  • Může být zaměřen na optimalizaci interních operací.
 6. Mírový management:
  • Používá se v situacích, kdy je potřeba obnovit mír a stabilitu v organizaci po období konfliktu.
  • Zaměřuje se na budování harmonických vztahů mezi zaměstnanci a vedením.
Interim manager, kodex bushido

Náš Interim Managment se řídí BUSHIDO BUSINESS

OBCHODNÍ ÚSPĚCH ZPŮSOBEM BUSHIDO
Když lidé myslí na slovo ‚Bushido‘, myslí si japonské válečníky silné, tvrdé, nemilosrdné a loajální. Je však známo, že slovo „Bushido“ zahrnuje následující rysy: čestnost, spravedlnost, hrdinská odvaha, soucit, upřímnost, čest, povinnost, loajalita a zdvořilost. Udržení důvěryhodnosti tohoto kodexu chování bylo pro japonské samuraje nejdůležitější.

V moderním obchodním světě možná nejsme ve válce v tradičním slova smyslu. Můžeme však použít některé atributy „Bushido“, abychom se stali efektivnějšími a úspěšnějšími v podnikání.

Podnikat způsobem „Bushido“ znamená podnikat poctivě. Vytváří a udržuje důvěryhodnou image. A způsob, jak toho dosáhnout, je vyzbrojit se správným přístupem, dovednostmi a nástroji, které přilákají a udrží klienty.

S naším Interim Managementem máte možnost pracovat s týmem zkušených profesionálů, kteří mají široký pohled na podnikání a jsou připraveni poskytnout rychlou a efektivní podporu v klíčových okamžicích. Vaše výzvy jsou naším posláním. Kontaktujte nás a společně najdeme optimální řešení pro vaše podnikání.