Krizový management

Naše služby Krizového managementu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlou a efektivní pomoc v situacích akutních krizí a problémů v organizaci. Náš tým zkušených manažerů je připraven poskytnout okamžitou podporu a zásadní kroky k řešení obtíží a návratu k normálnímu chodu firmy.

Naše specializace:

Řešení akutních krizí: Naši manažeři jsou odborníci na rychlé a efektivní řešení nejnaléhavějších problémů, kterým může vaše organizace čelit. S výrazným důrazem na rychlost a preciznost v akci vám pomůžeme stabilizovat situaci a minimalizovat negativní dopady.

Stabilizace a obnovení chodu firmy: Náš tým se nejen zaměřuje na okamžité odstranění krizových situací, ale také na dlouhodobou stabilizaci a obnovení normálního chodu firmy. S naším zkušeným vedením dosáhnete udržitelného a pevného základu pro budoucnost.

Proč zvolit naše služby:

 • Zkušení profesionálové: Naši manažeři mají bohaté zkušenosti s řešením různorodých krizových situací v různých odvětvích.
 • Rychlá odezva: Věříme v okamžitou a efektivní reakci na krizové situace. S námi nebudete ztrácet čas.
 • Dlouhodobý pohled: Kromě okamžitého řešení klíčových problémů se zaměřujeme na dlouhodobou udržitelnost a úspěch vaší organizace.

Krizový interim management

Před nástupem interim manažera je klíčové provést důkladnou analýzu současné situace a identifikovat příčiny krize a potřeby organizace. Tato analýza umožní krizovému manažerovi lépe porozumět kontextu, ve kterém bude pracovat, a připravit strategii pro úspěšné řešení problémů. Zde jsou klíčové kroky analýzy před nástupem interim manažera:

Diagnostika současné situace:

 • Posouzení finančního stavu organizace.
 • Zhodnocení výkonnosti klíčových oblastí, včetně prodeje, marketingu, operací a lidských zdrojů.
 • Identifikace existujících interních a externích hrozeb.

Analýza příčin krize:

 • Identifikace hlavních faktorů a událostí, které přispěly ke krizi.
 • Analýza chybějících procesů, nedostatečného řízení nebo špatného plánování.

Hodnocení interních a externích zdrojů:

 • Posouzení dostupných finančních prostředků a zdrojů.
 • Zhodnocení kvalifikací a schopností stávajícího týmu.
 • Analýza vnějších vztahů s partnery, dodavateli a zákazníky.

Zjišťování potřeb a očekávání zainteresovaných stran:

 • Komunikace s interními i externími zainteresovanými stranami.
 • Zjišťování očekávání akcionářů, zákazníků, zaměstnanců a dalších stakeholderů.

Stanovení krizových cílů a priorit:

 • Definování krizových cílů, které je třeba dosáhnout.
 • Určení priorit a časového rámce pro řešení klíčových problémů.

Analýza konkurenčního prostředí:

 • Posouzení postavení organizace ve srovnání s konkurencí.
 • Identifikace oblastí, kde lze získat konkurenční výhodu.

Vytvoření akčního plánu a strategie:

 • Vytvoření krizového plánu s krátkodobými a střednědobými kroky.
 • Stanovení strategie pro obnovení stability a dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Pro získání dalších informací o tom, jak můžeme pomoci právě vaší organizaci, neváhejte nás kontaktovat.